Príbeh o zbojníkovi Putifarovi

Autorský prozaický príbeh L.Smetankovej o zbojníkovi Putifarovi z Levočských vrchov spojený s tradičnými pastierskými piesňami v podaní Michala Smetanku,načítaný Lukášom Latinákom.
Životný príbeh Putifara vykresľuje tradičný pastiersky život spätý s prírodou a vzťahy, ktoré v takomto svete pretrvávali.

Úryvok:

„Teplý mach hrial mladého Putifara ležiaceho pri zapadajúcom slnku pod Pani Jedľou v Levočských vrchoch. Jedľa toho pamätala už mnoho.Kde kto si pod jej konármi, ktoré zaľahli k zemiakoanjelskékrídla, oddýchol, pospal, zdôverilsajej so svojimitajomstvamibasiipoplakal. SmutnéhoPutifaraprijala k sebe a odkedysastalzbojníkom, bola jehojedinýmútočiskom. Rozumelajehoboľavejduši a preto ho ukrývala. Páčilisajejjehosmutnépesničkya preto mu imachomzemvystlala.”

Ratoliestky

Poézia V. Kupku a L. Smetankovej spojená s autorskými skladbami – uspávankami -Michala Smetanku, ktoré vznikali časom pri narodení detí v autorovej rodine a okolí. Básničky sú načítané tak, ako ich mamy rozprávajú deťom v posteli pred spaním.

Úryvok:

Pastierik Paľko Púpavka
V brezovom hájičku
na nebo hľadí
v dlani má paličku
v myšlienkach jemnúčko ovečku hladí.
Pastierik Paľko leží rád v tráve,
Klobúčik nosí na strapatej hlave.
Volajú ho Paľko Púpavka,
Hájiček brezový je jeho bútľavka.

Dvojalbum odporúčame deťom, mladým i celkom dospelým, do materských, základných, umeleckých škôl i iných vzdelávacích, kultúrnych i sociálnych zariadení, do detskej izby, obývačky, auta, autobusu, do prehrávačov, obecných rozhlasov, rádií a televízií.

Ukážka: https://www.youtube.com/watch?v=Fmp7oXMY8no

Objednať si môžete na stránke: http://cd.hmcomp.sk/produkt/l-smetankova-v-kupko-m-smetanka-l-latinak-ratoliestky-pribeh-o-zbojnikovi-putifarovi-2cd/