Edo Fertáľ

  • zvukové spracovanie projektov KARPATON-u

Od 12-tich rokov sa zaoberá hudbou, divadlom. Bol členom viacerých hudobných zoskupení a venoval sa žánrom jazz, rock, pop a folk. Dlhoročná prax v práci s live zvukom, v štúdiu a pre film a TV.

Zamestnanie: 18 rokov – živnosť: umelecká agentúra – realizácia od malých regionálnych akcii až po medzinárodné eventy;
momentálne zamestnaný v MsKS Kežmarok.