Jozef Chovanec

Narodil sa v Prešove 4.12.1990. Absolvoval som ZUŠ Michala Vileca v Bardejove 1999-2006. V štúdiu som pokračoval na konzervatóriu na Timonovej 2 v Košiciach, kde som absolvoval absolutórium v rokoch 2006-2012. V rokoch 2013-2016 som absolvoval bakalárske štúdium na VŠMU v Bratislave. Aktívne hrávam v rôznych hudobných zoskupeniach a projektoch. Okrem toho sa taktiež venujem pedagogickej činnosti- vyučujem akordeón a klavír na SZUŠ Stropkov.