Rut Pajorková

  • huslistka, speváčka, cestovateľka, umelecká duša, absolventka UNIPO v Prešove – Učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky