Rut Pajorková

Moravačka žijúca na Slovensku, huslistka, speváčka, cestovateľka, umelecká duša, absolventka UNIPO v Prešove – Učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky.