Rut Pajorková

Rut Pajorková

Rut Pajorková huslistka, speváčka, cestovateľka, umelecká duša, absolventka UNIPO v Prešove – Učiteľstvo hudobného umenia a...
Stanislav Baláž

Stanislav Baláž

Mgr. Stanislav Baláž, PhD.   riaditeľ Základnej umeleckej školy Hanušovce nad Topľou, 2010 – 2015 vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF Prešovskej univerzity, etnomuzikológ, hudobny režisér a zvukový režisér,...
Peter Germuška

Peter Germuška

Mgr. Peter Germuška   interprét ľudovej hudby, cimbalsta Ľudovej hudby Stana Baláža, vedúci ľudovej hudby FS Kapušančan a člen DFSk Raslavičan z Raslavíc, interpretačná činnosť s viacerými folklórnymi súbormi – absolvovaných vyše 350 vystúpení doma i v zahraničí....