Rut Pajorková

Rut Pajorková

Rut Pajorková huslistka, speváčka, cestovateľka, umelecká duša, absolventka UNIPO v Prešove – Učiteľstvo hudobného umenia a...
Stanislav Baláž

Stanislav Baláž

Mgr. Stanislav Baláž, PhD.   riaditeľ Základnej umeleckej školy Hanušovce nad Topľou, 2010 – 2015 vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF Prešovskej univerzity, etnomuzikológ, hudobny režisér a zvukový režisér,...
Jozef Hrušovský

Jozef Hrušovský

PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.   hudobný pedagóg, riaditeľ Základnej umeleckej školy Jána Poschla v Prešove bývalý vysokoškolský pedagóg (Hudobná teória, Harmónia a polyfónia, Hudobný folklór, Základy kompozície, Aranžovanie pre školské súbory, Improvizácia...
Michal Germuška

Michal Germuška

Mgr. Michal Germuška   učitel hudobnej výchovy a biológie na ZŠ s MŠ Kapušany, interpret, korepetitor folklórnej hudby, člen Ľudovej hudby Stana Baláža, DFSk Raslavičan z Raslavíc, DFSk Záborský zo Župčian, bývalý člen FS Kapušančan a VŠ FS Torysa, autor...
Peter Germuška

Peter Germuška

Mgr. Peter Germuška   interprét ľudovej hudby, cimbalsta Ľudovej hudby Stana Baláža, vedúci ľudovej hudby FS Kapušančan a člen DFSk Raslavičan z Raslavíc, interpretačná činnosť s viacerými folklórnymi súbormi – absolvovaných vyše 350 vystúpení doma i v zahraničí....
Jozef Franek

Jozef Franek

Mgr. Jozef Franek   pedagóg na Základnej umeleckej škole v Raslaviciach kontráš v Ľudovej hudbe Stana Baláža a v DFSk Raslavičan z Raslavíc, predník ľudovej hudby FS Hornád (1996 – 2000), huslista a kontráš ľudovej hudby FS Torysa (2001 – 2006), hosťujúci kontráš...