Hudobný projekt KarpaTon vznikol v roku 2010 z iniciatívy multiinštrumentalistu a speváka Michala Smetanku. Jeho zámerom bola fúzia tradičnej hudobnej kultúry Karpát do nových hudobných žánrov, predovšetkým alternatívnej hudby a worldmusic. Vďaka hudobníkom, ktorí sa do projektu rokmi zapájali, vzniklo množstvo originálnych a úspešných programov a koncertov, 4 hudobné albumy (KarpaTon I/ 2011, Na koreňu/2012, dvojalbum Skadzi Tadzi/2013 a Karpat Mater/2015).

Charakteristickým znakom KarpaTonu je originálny a exkluzívny akustický prejav, nezameniteľný vďaka variabilnému využívaniu množstva etnických hudobných nástrojov od Karpát cez Euráziu, až po hudobný inštrumentár exotických kultúr sveta. Kompozície, úpravy i improvizácie KarpaTonu vychádzajú z koreňov tradičných piesní Karpát, predovšetkým slovenských a rusínskych. Ďalšou charakteristikou je výhradné používanie pôvodných, tradičných textov, spravidla v novom, netradičnom ponímaní.

Napriek zvukovej a inštrumentálnej pestrosti sú v hudbe KarpaTonu vždy jasne identifikovateľné znaky Slovenskej a Karpatskej tradície a naturelu.

V programoch projektu KarpaTon bolo a je zapojených množstvo výnimočných hudobníkov, či už ako dlhodobí členovia alebo hostia:
B. Fecková, A. Nacher, Z. Antošová, J. Majer Vavreková, L. Bujňáková, M. Olejníková, M. Szabóová, M. Mišendová, R. Pajorková, I. Feníková, E. Halčínová, A. Bachledová, M. Styczinski, M. Harna, S. Baláž, J. Franek, J. Hrušovský, M. Germuška, P. Germuška, P. Marcinko, E. Fertáľ, R. Egreši, P. Pavličko, M. Muller, J. Chovanec, Š. Mačejovský, A. Smetanka, E. Drelich, P. Pavlík, M. Lizak, M. Reznický, M. Janigloš a ďalší.

Pre koncertné programy roku 2018 základ KarpaTonu tvoria hudobníci:

2018

2017

2016