Jozef Chovanec

  • akoredonista

Je absolventom ZUŠ Michala Vileca v Bardejove, konzervatória na Timonovej ul. v Košiciach, kde absolvoval absolutórium a bakalárskeho štúdia na VŠMU v Bratislave. Aktívne hrá v rôznych hudobných zoskupeniach a projektoch. Okrem toho sa venuje pedagogickej činnosti – vyučuje akordeón a klavír na SZUŠ Stropkov.