PaedDr.

Jozef Hrušovský, PhD.

 

  • hudobný pedagóg, riaditeľ Základnej umeleckej školy Jána Poschla v Prešove
  • bývalý vysokoškolský pedagóg (Hudobná teória, Harmónia a polyfónia, Hudobný folklór, Základy kompozície, Aranžovanie pre školské súbory, Improvizácia inštrumentálnych sprievodov, Hra na cimbale),
  • etnomuzikológ, hudobný skladateľ a upravovateľ hudobného folklóru regiónov východného Slovenska,
  • interpret v hre na cimbale, kontrabase, v speve
  • člen Ľudovej hudby Stana Baláža