Robo Egreši

  • perkusie

Zaujíma ho etnická hudba z rôznych kútov sveta, predovšetkým africká hudba a hlavne rytmus. Časom ho okrem Afriky, Orientu, Indie a hudby amerických indiánov oslovili aj naše (jeho) korene a ľudová hudba karpatského regiónu. Hrá na perkusie a koncovky. Jeho kontakt s hudbou je asi najviac podobný tomu, ako to bolo u predkov – cez muzicírovanie, experiment, počúvanie, napodobovanie. Tento prístup sa snaží sprostredkovať ďalej cez prácu s ľuďmi v rámci rozličných, hlavne rytmických tvorivých dielní.