Slavomír Harman

  • akordeonista

Je absolventom ZUŠ Michala Vileca, a študentom Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach. Venuje sa roznym žánrom hudby od obdobia Baroka až po modernu hudobnú literatúru, ale taktiež sa venujem ľudový a moderným (popovým) piesňam.