Mgr.

Stanislav Baláž, PhD.

 

  • riaditeľ Základnej umeleckej školy Hanušovce nad Topľou, 2010 – 2015 vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF Prešovskej univerzity, etnomuzikológ, hudobny režisér a zvukový režisér,
  • vedúci hudby Ľudovej hudby Stana Baláža, DFSk Raslavičan z Raslavíc, ľudovej hudby vysokoškolského folklórneho súboru Torysa (2010 – 2015),
  • člen odborných porôt súťaží hudobného folklóru,
  • bohatá interpretačná činnosť – husle/gitara (vyše 50 vydaných CD, vyše 400 vystúpení doma i v zahraničí,
  • bohatá publikačná činnosť